02188983460
09368327108

مهدی باقری

وکیل دادگستری

سن: 30 سال

تجربه کاری: 2 سال

حوزه تخصصی کاری: حقوقی ، کیفری

مشخصات :

توضیحات :

رتبه برتر آزمون وکالت سال 1400