قواعد اقرار کیفری در نظام حقوقی ایران؛ تألیف دکتر احمد قنبرپور

مقدمه کتاب قواعد اقرار کیفری در نظام حقوقی ایران؛ از تألیفات دکتر احمد قنبرپور

کتاب قواعد اقرار کیفری در نظام حقوقی ایران؛ نوشته ی دکتر احمد قنبرپور

تهران، خیابان دکتر فاطمی،

ابتدای خیابان رهی معیری،

پلاک ۱۰ ، واحد‌های ۹ و ۱۰.

02188983460 , 02188983454

02188983453 , 02188985911

02188988047 , 02188985910

info@drghanbarpour.com

Ahmadghanbarpour@yahoo.com

Ahmad.ghanbarpour@ut.ac.ir

شنبه تا چهارشنبه

20:00 – 08:00

پنجشنبه

08:00 – 14:00