02188983460
09368327108

امید کازرون

کارشناس حقوق

سن: 23 سال

تجربه کاری: 1 سال

حوزه تخصصی کاری: حقوقی ، کیفری

مشخصات :

توضیحات :