02188983460
09368327108

شیوا رشیدی فر

وکیل دادگستری

سن: 25 سال

تجربه کاری: 2 سال

حوزه تخصصی کاری: حقوقی ، کیفری

مشخصات :

توضیحات :

فارغ التحصیل رشته ی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی ، پزوهشگر حوزه حقوق بانکی