02188983460
09368327108

امید پناهی

وکیل دادگستری

سن: 32 سال

تجربه کاری:

حوزه تخصصی کاری:

مشخصات :

توضیحات :

* دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی * متخصص در زمینه های ملکی ، مالیاتی و کیفری