02188983460
09368327108

مهدی آوریده

وکیل دادگستری

سن: 36 سال

تجربه کاری: 2 سال

حوزه تخصصی کاری: حقوقی ، کیفری

مشخصات :

توضیحات :