02188983460
09368327108

وکیل دادگستری

مهدی آوریده

سن: 36 سال

تجربه کاری: 2 سال

حوزه تخصصی کاری: حقوقی ، کیفری

مشخصات :

توضیحات :