02188983460
09368327108
2 اردیبهشت 1403

تنظیم قرارداد کاری

قرارداد شفاهی تنها می تواند حداقل ها را به دنبال داشته باشد در حالیکه قرارداد کتبی ثابت کننده تمام حقوق و مزایای بالاتر از حداقل مزد است. بر طبق ماده 10 قانون کار قرارداد کتبی باید حاوی موارد ذیل باشد: 1- نوع کار 2- حقوق یا مزد 3- ساعات کار 4- محل انجام کار 5- تاریخ انعقاد قرارداد 6- مدت قرارداد 7- مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکند 8- شرایط و نحوه فسخ قرارداد. ​

بیشتر بدانید
4 شهریور 1402

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت

این عنوان در قانون مدنی آمده است اما مثل خیلی از موضوعات دیگر کمتر در دعاوی به کارگرفته شده، باید آسیب شناسی کرد. چرا ما بی درنگ به دنبال جرم انگاری می رویم و تا کوچکترین اتفاقی می افتد دنبال بگیر و ببند هستیم. به درازا کشیدن دادرسی مدنی که ایراد حقوقدانان اعم از دادرس و وکیل است از یک سو و رواج خشونت و انتقام جویی به عنوان انکاره فرهنگی از سوی دیگر، شاید دلایل این مهم باشند. به هر حال تصمیم بر آن شد بنده دست به قلم شده و زاویه دید خود را در این باره بنویسم خوب و بد استدلال های من را شما داوری کنید.

بیشتر بدانید
1 مرداد 1402

پیشگیریِ مشارکتیِ غیرکیفری از جرم در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب

پیشگیری مشارکتی کارآمد و مطلوب، یک موضوع بنیادین و اجرای آن در عمل

بیشتر بدانید
26 تیر 1402

پژوهش حقوقی و تمایز حقوق تطبیقی

مترجم : دکتر احمد قنبرپور

بیشتر بدانید
15 تیر 1402

کنوانسیون ورشو

این قانون در غالب موارد لازم الاجرا است ولی در خصوص شرکتهای هواپیمایی

بیشتر بدانید
3 خرداد 1402

معامله‌ی معارض

معامله معارض - احمد قنبرپور - وکیل پایه یک دادگستری

بیشتر بدانید
27 اردیبهشت 1402

جرم تخریب

تخریب (Destruction/Demolition)از اصطلاحات علم حقوق بوده

بیشتر بدانید
28 اسفند 1401

نوآوری های قانون کاهش مجازات حبس

با توجه به کاهش و یا تبدیل مجازات ها

بیشتر بدانید
7 اسفند 1401

حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط

حقوق معنوی به مزایای قانونی و غیرمادی اطلاق می شود

بیشتر بدانید